• Ảnh 19
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 5
 • Ảnh 1
 • Ảnh 16
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 22
 • Ảnh 12
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 10
 • Ảnh 18
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 9
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 14
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 3
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 17
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 11
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 13
 • Ảnh 23
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 20
 • Ảnh 2
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 21
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Ảnh 15
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 8
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 7
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin khác

Tài liệu tham khảo xét tuyển viên chức năm 2019

02/12/2019
Các tài liệu tham khảo phục vụ xét tuyển viên chức năm 2019: 

I. PHẦN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Tài liệu chung

1. Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14. Xem tại đây


2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Xem
tại đây


3. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (phần về dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế). Xem tại đây


4. Quyết định số 2093/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tổ chức và Hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Xem
tại đây


5. Quyết định số 2099/QĐ-NBB-TCCB ngày 06/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam. Xem tại đây


Đối với vị trí Theo dõi về trồng rừng thay thế (Bổ sung thêm tài liệu)


1. Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Xem
tại đây

2. Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh (tham khảo thêm). Xem tại đây

3. Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh (tham khảo thêm).
 Xem tại đây

Đối với vị trí kế toán (Bổ sung thêm tài liệu)


1. Luật kế toán năm 2015


2. Nghị định số
 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Xem tại đây

3. Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Xem
tại đây


4. Thông tư 145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác. Xem
tại đây


II. PHẦN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHUNG


1. Luật Viên chức. Xem tại đây


2. Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Xem
tại đây

3. Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Xem tại đây