• Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 5
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 6
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 18
 • Ảnh 23
 • Ảnh 9
 • Ảnh 11
 • Ảnh 16
 • Ảnh 14
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 17
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 2
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 22
 • Ảnh 7
 • Ảnh 21
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 19
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 12
 • Ảnh 8
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 1
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 3
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 20
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 15
 • Ảnh 11
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 10
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 13
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Giới thiệu chung VNFF


Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thành lập vào ngày 28/11/2008 tại Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN.
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam được thành lập nhằm huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng vốn,  góp phần thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp đến năm 2020.
 
Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, với chức năng huy động,  vận động, quản lý và điều phối các nguồn lực để phục vụ chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển của ngành lâm nghiệp.
 
Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam còn tổ chức thẩm định, xét chọn, hỗ trợ, theo dõi, đánh giá và nghiệm thu các chương trình dự án hoặc các hoạt động phi dự án phục vụ ngành Lâm nghiệp.
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam bao gồm:
 
1) Hội đồng Quản lý Quỹ: gồm 09 thành viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ. Là cơ quan cao nhất quản lý, theo dõi các hoạt động của Ban Điều hành Quỹ;
 
2) Ban Kiểm soát: Gồm 02 thành viên, là cơ quan giúp việc cho Hội đồng Quản lý Quỹ, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ của Ban Điều hành Quỹ;
 
3) Ban Điều hành: Gồm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận nghiệp vụ. Là cơ quan điều hành các hoạt động thường xuyên của Quỹ.