• Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 15
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 7
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 13
 • Ảnh 16
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 18
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 20
 • Ảnh 6
 • Ảnh 19
 • Ảnh 17
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 1
 • Ảnh 3
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 12
 • Ảnh 23
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 22
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 11
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 9
 • Ảnh 2
 • Ảnh 5
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 8
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 10
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 14
 • Ảnh 21
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 11
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Báo cáo
 • Stt Tên tài liệu Ghi chú
  1 Báo cáo đánh giá rủi ro ủy thác Báo cáo Đánh giá rủi ro Ủy thác của Quỹ Ủy thác lâm nghiệp được hoàn thành ngày 02/11/2007 do công ty KPMG Phần Lan thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại Giao Phần Lan và Cơ quan hợp tác Phát triển Thụy Sỹ. Báo cáo đánh giá bản chất và quy mô của những rủi ro trong cơ chế cấp vốn của TFF liên quan đến ba vấn đề chính: (i) vốn có thể không được sử dụng cho các mục đích dự kiến; (ii) việc phân bổ và sử dụng vốn không mang lại giá trị đồng tiền; (iii) giá trị vốn sử dụng không được hạch toán đúng đắn. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị cụ thể dưới hình thức một kế hoạch (bao gồm công việc thực hiện, các nguồn lực, thời gian thực hiện) nhằm quản lý các rủi ro sao cho các yêu cầu ủy thác sẽ được đáp ứng đầy đủ trong những hoạt động của TFF và xây dựng được các chỉ tiêu/chỉ số đơn giản để thực hiện những cải tiến trong việc giám sát chất lượng quản lý tài chính và giảm rủi ro.
  2 Đánh giá chung về Quỹ ủy thác ngành Lâm Nghiệp Báo cáo Đánh giá Chung về Quỹ ủy thác Ngành Lâm nghiệp được hoàn thành vào ngày 24/3/2006 với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thuỵ Sỹ (SDC) và Bộ Ngoại giao Phần Lan. Báo cáo bao gồm các kết quả và khuyến nghị rút ra qua đợt đánh giá chung lớn năm 2006 về Quỹ ủy thác Lâm nghiệp (TFF), cung cấp các đánh giá về thành tựu, phương án lựa chọn và Lộ trình cho các Quyết định quan trọng với tương lai của TFF.
  3 Báo cáo Đánh giá chính lần 2 về Quỹ Ủy thác ngành Lâm nghiệp Báo cáo Đánh giá chính lần 2 về Quỹ ủy thác Ngành Lâm nghiệp được hoàn thành vào ngày 30/6/2009 với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Ngoại giao Phần Lan do công ty Indufor Oy Phần Lan phối hợp với VICA thực hiện. Báo cáo đánh giá vai trò của TFF trong ngành lâm nghiệp Việt Nam, hoạt động và danh mục tài trợ của TFF, một số nội dung về việc sáp nhập TFF vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF), khả năng tài trợ của TFF cho lâm nghiệp và biến đổi khí hậu.
  4 Báo cáo quỹ phát triển xã ở Việt Nam
  5 Báo cáo Đánh giá chính lần 3 về Quỹ Ủy thác ngành Lâm nghiệp Báo cáo đánh giá chính lần 3 Quỹ Ủy thác lâm nghiệp được hoàn thành vào ngày 23/10/2011 do công ty tư vấn NIRAS thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Đại Sứ quán Phần Lan, và Cơ quan hợp tác Phát triển Thụy Sỹ. Báo cáo đánh giá vai trò của Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp trong ngành lâm nghiệp Việt Nam, tình hình hoạt động của Quỹ kể từ sau đánh giá chính lần 2 năm 2009, tương lai của TFF sau khi sáp nhập vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF).