• Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 18
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 2
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 16
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 20
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 11
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 19
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 6
 • Ảnh 15
 • Ảnh 1
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 14
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 3
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 5
 • Ảnh 8
 • Ảnh 7
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 10
 • Ảnh 23
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 9
 • Ảnh 13
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 17
 • Ảnh 21
 • Ảnh 11
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 12
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 22
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin khác

Mẫu báo cáo tổng kết năm 2015

08/12/2015
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, để chuẩn bị cho báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015, xây dựng kế hoạch công tác năm 2016 và thực trạng trích lập, lý, quản sử dụng chi phí quản lý tiền dịch vụ môi trường rừng qua các năm phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung chính sách, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (Quỹ Trung ương) đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng các tỉnh, thành phố xây dựng báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 theo đề cương và các mẫu biểu đính kèm.

Mẫu báo cáo: data/XFinder/files/News/Mau%20bao%20cao%20tong%20ket%202015(1).doc

Các phụ biểu báo cáo: data/XFinder/files/News/Phu%20bieu%20bao%20cao%202015.xls


Nguồn: BĐH VNFF