• Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 14
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 18
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 10
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 17
 • Ảnh 19
 • Ảnh 21
 • Ảnh 11
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 23
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 11
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 5
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 6
 • Ảnh 2
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 20
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 9
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 12
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 7
 • Ảnh 15
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 8
 • Ảnh 22
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Ảnh 16
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 13
 • Ảnh 1
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 3
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Ngành Lâm nghiệp

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hợp tác năm 2018-2019 và xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2019-2020 giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

09/10/2019

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phạm Văn Điển và Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Nghiêm Vũ Khải ký kết Kế hoạch hợp tác khoa học và công nghiệp năm
2019-2020
Ngày 01 tháng 10 năm 2019, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện hợp tác năm 2018 – 2019 và xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2019-2020. Tham dự Hội nghị có khoảng 50 đại biểu đến từ các cơ quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, các đơn vị thành viện thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và ông Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, hai bên đã cùng nhau nhìn lại những thành tựu và hạn chế  sau 05 năm hợp tác nói chung và thực hiện kế hoạch năm 2018-2019 nói riêng. Với sự nỗ lược của cả hai bên, năm 2019, trên 95% các hoạt động trong kế hoạch hợp tác năm 2018 – 2019 đã được thực hiện, cao hơn so với kết quả đạt được năm 2017-2018 (86%). Trong đó, một số hoạt động đã đạt được những kết quả nổi bật như: góp ý cho 4 Nghị định và 7 Thông tư quy định chi tiết một số điều để thi hành Luật lâm nghiệp; một số Hội thảo về thực hiện REDD+; triển khai các hoạt động hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ rừng và doanh nghiệp, hộ gia đình chế biến gỗ về gỗ hợp pháp theo quy định của VPA/FLEGT; một số hội thảo liên quan đến sa mạc hóa và suy thoái đất, bảo tồn đa dạng sinh học.... Sự hợp tác giữa hai bên đã giúp tăng cường công tác quản lý nhà nước của Tổng cục Lâm nghiệp đối với các vấn đề, nội dung cụ thể còn tồn tại, vướng mắc trong quản lý ngành lâm nghiệp, bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng phát huy được vai trò tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Dự kiến năm 2019 – 2020, nội dung hợp tác gữa Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp Hội KHKTVN tập trung vào đóng góp cho việc hoàn thiện cơ chế chính sách lâm nghiệp và liên quan đến lâm nghiệp; triển khai hiệp định VPA/FLEGT; sẵn sàng thực hiện REDD+; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lâm nghiệp; bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu; quản lý rừng bền vững.
Nguồn: Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế