• Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 8
 • Ảnh 15
 • Ảnh 2
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 23
 • Ảnh 5
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 21
 • Ảnh 11
 • Ảnh 7
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 22
 • Ảnh 3
 • Ảnh 6
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 9
 • Ảnh 11
 • Ảnh 20
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 17
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 13
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 1
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 16
 • Ảnh 19
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 14
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 10
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 12
 • Ảnh 18
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

VNFF

Số hiệu CV 111/VNFF-BÐH
Ngày ban hành 31/05/2021
Người ký
Trích yếu Phối hợp xây dựng tài liệu thông tin tổng hợp về Quỹ và dịch vụ môi trường rừng
Nhóm văn bản Công văn
Tệp đính kèm 111vnff.pdf