• Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 16
 • Ảnh 20
 • Ảnh 14
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 23
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 1
 • Ảnh 8
 • Ảnh 5
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 9
 • Ảnh 15
 • Ảnh 19
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 3
 • Ảnh 21
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 18
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 22
 • Ảnh 2
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 10
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 17
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 11
 • Ảnh 12
 • Ảnh 11
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 6
 • Ảnh 7
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 13
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Trung Ương

Góp ý dự thảo Quy chế Quản lý sử dụng Phần mềm báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành

20/04/2022
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã xây dựng phần mềm báo cáo nhanh nhằm phục vụ kịp thời công tác báo cáo, chỉ đạo điều hành.

Để việc triển khai phần mềm được thống nhất, ngày 19/4, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam ban hành Công văn số 70/VNFF-BĐH về việc góp ý dự thảo Quy chế quản lý sử dụng phần mềm này. 

Văn bản góp ý gửi về văn phòng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam, Nhà A5, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 25/4/2022. Mọi thông tin chi tiết liên hệ bà Nguyễn Diễm Hằng, số điện thoại 0355152562.

Dự thảo Quy chế quản lý sử dung phần mềm báo cáo xem 
tại đây

Nguồn: BĐH VNFF