• Ảnh 11
 • Ảnh 12
 • Ảnh 3
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 2
 • Ảnh 21
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 16
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 10
 • Ảnh 14
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 22
 • Ảnh 8
 • Ảnh 13
 • Ảnh 18
 • Ảnh 7
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 6
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 17
 • Ảnh 19
 • Ảnh 23
 • Ảnh 9
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 20
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 15
 • Ảnh 5
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 1
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 11
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Địa phương

Ứng dụng công nghệ số trong thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

12/01/2022
Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp bắt nhịp với xu thế phát triển của công nghệ số hiện đại, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh.

Số hóa dữ liệu chi trả DVMTR


Việc duy trì bảo vệ khoảng 217.658 ha rừng cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với 24 chủ rừng là tổ chức, 13 UBND cấp xã/phường, 75  hộ gia đình, cá nhân và 54 cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao đất, giao rừng là rất khó khăn. Theo kế hoạch chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT, việc theo dõi, quản lý diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR cần được thực hiện khoa học, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, phù hợp với xu thế về chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 


Xuất phát từ thực tế đó, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk (Quỹ tỉnh) đã chủ động xây dựng và triển khai phương án chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa cơ sở dữ liệu về diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR, các đối tượng sử dụng và cung ứng DVMTR. Hiện tại, Quỹ tỉnh sử dụng phần mềm Mapinfor và Formit để cập nhật bản đồ chi trả DVMTR, sử dụng các ảnh vệ tinh mới để rà soát, kiểm tra khu vực diện tích rừng dễ bị tác động. Đối với diện tích rừng của các huyện và chủ rừng, bản đồ được cắt nhỏ theo từng chủ rừng và cập nhật trên điện thoại để định vị tuyến đường tuần tra (phần mềm mở GEOSurvey).


Hàng năm, Quỹ tỉnh phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pannature) và các Dự án khác tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ UBND xã, phường, cán bộ kiểm lâm địa bàn về việc khai thác ảnh viễn thám từ những phần mềm có mã nguồn mở (QGIS) để tải và xử lý ảnh và có thể sử dụng trong việc kiểm tra rà soát diện tích rừng cung ứng DVMTR.


Trong thời gian tới, bản đồ cung ứng DVMTR sẽ được sử dụng trên điện thoại di động hoặc thiết bị thông minh phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát diện tích rừng cung ứng DVMTR nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí. 


Bên cạnh đó, Quỹ tỉnh tiếp tục phát huy và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc như: sử dụng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử Idesk; ban hành các quy chế, quy định như Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin..., đăng tải công khai, đầy đủ, kịp thời thông tin về các hoạt động của cơ quan; trình tự thủ tục thanh quyết toán tiền DVMTR; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn trên Trang thông tin điện tử của Quỹ tỉnh (http://www.daklakff.vn).


Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sẽ tiếp tục hướng dẫn, phối hợp với các chủ rừng là tổ chức, UBND các xã, phường, thị trấn được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong thực hiện chi trả DVMTR trên địa bàn góp phần cải thiện công tác quản lý, bảo vệ rừng.


Hướng tới sử dụng công nghệ số trong trả tiền DVMTR


Năm 2019, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh thực hiện chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng, giao dịch điện tử đối với các chủ rừng là tổ chức, UBND các xã, thị trấn và hộ gia đình, cộng đồng, nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản góp phần đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo tính công khai, minh bạch, an toàn, giúp chủ rừng thuận lợi hơn khi nhận tiền, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại. 


Tuy nhiên, việc chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng, giao dịch điện tử tại một số địa bàn trong tình còn gặp khó khăn như điều kiện cơ sở hạ tầng về internet, mạng di động chưa đáp ứng, nhận thức của người dân về sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên vừa qua, Quỹ tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả tiền DVMTR trực tiếp bằng tiền mặt cho hộ gia đình, cộng đồng, nhóm hộ lồng ghép công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tại các địa bàn này. 


Chi trả tiền DVMTR không dùng tiền mặt là chủ trương đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn. Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn hình thức phù hợp để triển khai hiệu quả, công khai, minh bạch, an toàn hơn việc trả tiền DVMTR không dùng tiền mặt cho người dân trên phạm vi toàn tỉnh.
Nguồn: Sơn Tùng/Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Lắk