• Ảnh 19
 • Ảnh 2
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 9
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 10
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 15
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 16
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 3
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 17
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 7
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 22
 • Ảnh 11
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 18
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 21
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 6
 • Ảnh 13
 • Ảnh 14
 • Ảnh 5
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 1
 • Ảnh 8
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 12
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 23
 • Ảnh 11
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 20
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Địa phương

Điện Biên: Hiệu quả sau hơn 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

21/09/2021
Sau hơn 10 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đến nay, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của người dân từng bước được nâng cao. Đồng thời chính sách đã góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 4.600 chủ rừng được nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó 8 chủ rừng là tổ chức, 37 chủ rừng là UBND xã được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, 1.035 chủ rừng là cộng đồng, 3.528 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân.

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân, tạo động lực để người dân gắn bó với rừng. Trung bình mỗi hộ gia đình được hơn 2 triệu đồng/năm, đặc biệt hộ cao nhất được nhận hơn 120 triệu đồng/năm. Từ đó, ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của người dân được nâng cao rõ rệt. Người dân chủ động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giúp tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 38,5% năm 2016 lên 42,66%.  

Để chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Điện Biên đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của cộng đồng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng trên toàn tỉnh.
Nguồn: Đài PTTH tỉnh Điện Biên