• Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 22
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 19
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 1
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 10
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 15
 • Ảnh 11
 • Ảnh 5
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 13
 • Ảnh 17
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 14
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 3
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 9
 • Ảnh 8
 • Ảnh 21
 • Ảnh 7
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 20
 • Ảnh 11
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 18
 • Ảnh 6
 • Ảnh 2
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 12
 • Ảnh 23
 • Ảnh 16
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Địa phương

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai: Giải ngân kịp thời cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

02/06/2021
Theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, thời hạn thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho bên cung ứng DVMTR là trước 01/6/2021 hàng năm. Đến nay, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai (Quỹ tỉnh) đã thực hiện chi trả xong nguồn tiền DVMTR năm 2020 cho bên cung ứng (căn cứ trên tổng số tiền DVMTR thực thu năm 2020).


Nguồn ảnh: Sưu tầm

Năm 2020, Quỹ tỉnh đã thu được 89.670 triệu đồng tiền DVMTR từ 51 nhà máy thủy điện, 21 cơ sở cung ứng nước sạch và 18 cơ sở sản xuất công công nghiệp, đạt 100% số thực thu phát sinh. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 748/QĐ-UBND ngày 6/12/2019, sau khi trích kinh phí quản lý 8% theo quy định, 92% số tiền DVMTR còn lại, trong năm 2020, Quỹ tỉnh đã tạm ứng 70% số tiền thực thu uỷ thác chi trả DVMTR kịp thời cho đơn vị cung ứng DVMTR phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cũng như đảm bảo lợi ích của người nhận khoán bảo vệ rừng.

Đầu năm 2021, căn cứ số liệu kê khai quản lý, bảo vệ rừng của bên cung ứng, Quỹ tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm cấp huyện tiến rà soát lại diễn biến rừng trong năm 2020 của các đơn vị cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh; thực hiện phúc tra, xác định diện tích rừng cung ứng thực tế tại 16 đơn vị cung ứng; thống nhất số liệu chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thanh toán tiền DVMTR năm 2020. Công tác này được triển khai hàng năm, bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch về diện tích rừng cung ứng diện tích rừng thực tế quản lý. Sau khi thống nhất, kết quả diện tích rừng cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh Gia Lai là 470.247,73 ha.


Sau khi có kết quả xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2020, Quỹ tỉnh đã tiến hành chi trả cho các đơn vị cung ứng DVMTR. Tính đến ngày 26/5/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã thanh toán đủ 80.709 triệu đồng tiền chi trả DVMTR thực thu và lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh trong năm 2020 cho 44 chủ rừng là tổ chức với số tiền: 68.689 triệu đồng; 28 chủ rừng là Cộng đồng dân cư thôn là: 939 triệu đồng và 108 UBND cấp xã là: 11.081 triệu đồng.


Thực tế, đơn giá chi trả DVMTR được thực hiện trên diện tích rừng cung ứng tính theo lưu vực nhà máy nên có sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị cung ứng. Cụ thể, đơn giá chi trả cao nhất đạt 879.463 đồng/ha/năm, tập trung tại các khu vực Pleiku, Đăk Đoa, Chư Păh, Ia Grai; thấp nhất từ 5.450 – 16.649 đồng/ha/năm tập trung tại Chư Prông, Chư Pưh. Căn cứ Điều 12, Quyết định 748/QĐ-UBND mà UBND tỉnh Gia Lai ban hành, Quỹ tỉnh đã điều tiết 1.804 triệu đồng từ 12 chủ rừng, UBND cấp xã với diện tích rừng cung ứng 7.116 ha có số tiền chi trả DVMTR trên 600.000 đồng/ha/năm sang 28 đơn vị cung ứng DVMTR có đơn giá chi trả DVMTR thấp nhằm bổ sung cho các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng theo nguyên tắt từ thấp nhất trở lên với diện tích giao khoán bảo vệ rừng là 53.089 ha.


Ngoài ra, trong năm 2020, nguồn thu 383 triệu đồng từ 31 nhà máy thuỷ điện, cơ sở sản xuất nước sạch và cơ sở sản xuất công nghiệp không xác định hoặc chưa xác định được đối tượng nhận tiền cùng các nguồn tiền DVMTR tồn từ các năm trước đã được UBND tỉnh phê duyệt chi trả cho UBND 02 huyện AyunPa, Đăk Đoa mi đơn vị 500 triệu để trồng cây phân tán.

Như vậy, tính đến ngày 26/5, Quỹ tỉnh đã hoàn tất việc giải ngân 100% tiền chi trả DVMTR năm 2020 cho bên cung ứng DVMTR đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP.
Nguồn: Thế Nam/Quỹ BV&PTR tỉnh Gia Lai