• Ảnh 7
 • Ảnh 16
 • Ảnh 1
 • Ảnh 3
 • Ảnh 14
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 6
 • Ảnh 15
 • Ảnh 8
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 21
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 9
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 10
 • Ảnh 5
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 18
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 11
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 20
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 12
 • Ảnh 13
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 23
 • Ảnh 11
 • Ảnh 19
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 22
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 17
 • Ảnh 2
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Địa phương

Công tác tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Tuần Giáo

05/10/2021
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, vừa tổ chức buổi tuyên truyền về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), tại trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Qua buổi tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng quản lý, sử dụng hiệu quả tiền DVMTR, cho các chủ rừng cộng đồng thôn, bản (19 xã, thị trấn) trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-QBVR ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên về tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã truyền tải tới chủ rừng các quy định về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; các quyền lợi, nghĩa vụ của người chủ rừng cần phải thực hiện và được hưởng lợi từ khi thực hiện chính sách.

Đại diện chủ rừng là các cộng đồng thôn, bản được chi trả tiền DVMTR trên địa bàn huyện Tuần Giáo, được tuyên truyền một số nội dung cơ bản của Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Cùng với việc được tiếp nhận thông tin mới trong thực hiện chính sách chi trả DVMTR, chủ rừng còn được hướng dẫn cách quản lý, sử dụng tiền, ghi chép sổ tay chi trả tiền DVMTR, sổ tay tuần tra bảo vệ rừng một cách khoa học, có hiệu quả và đảm bảo đúng quy định. Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại các thôn, bản.

Cán bộ Quỹ BV&PTR tỉnh Điện Biên tuyên truyền tại huyện Tuần Giáo

Hình thức tuyên truyền trực tiếp giúp chủ rừng có thể đặt câu hỏi về những vấn đề, nội dung còn vướng mắc, chưa hiểu rõ. Qua các buổi tuyên truyền về chính sách DVMTR đã cho thấy được tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đóng góp của người dân đối với chính sách đang được hưởng, cũng là cơ sở để tham mưu với lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đề xuất, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Có thể thấy, công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và chính sách chi trả DVMTR góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương. Hướng dẫn xây dựng, triển khai thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR của các cộng đồng thôn, bản. Tăng tính minh bạch, hiệu quả và giảm thiểu rủ ro trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR tại các cộng đồng thôn, bản.

Các chủ rừng được hướng dẫn về kỹ năng quản lý, sử dụng tiền DVMTR

Qua công tác tuyên truyền, từ đó các chủ rừng là cộng đồng thôn, đã có những kiến thức về chính sách chi trả DVMTR, nắm được nguồn gốc của tiền DVMTR; giải đáp được những khó khăn, vướng mắc của người dân. Mong muốn của các chủ rừng là thời gian tiếp theo sẽ có nhiều đợt tuyên truyền đến từng cộng đồng để người dân hiểu rõ hơn về các chính sách chi trả DVMTR.

Nguồn: Phạm Huế/Báo Tài nguyên&Môi trường điện tử