• Ảnh 5
 • Ảnh 20
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 8
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 14
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 21
 • Ảnh 19
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 10
 • Ảnh 16
 • Ảnh 3
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 15
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 18
 • Ảnh 12
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 11
 • Ảnh 23
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 13
 • Ảnh 6
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 22
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 7
 • Ảnh 17
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 2
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 1
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 9
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Tin Địa phương

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng 5 tỉnh Tây Nguyên giao ước thi đua thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

26/09/2018
Nhằm tạo động lực phấn đấu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao đặc biệt triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ngày càng đạt hiệu quả, ngày 22 tháng 9 năm 2018, cụm 5 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) đã tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2018-2022 với tinh thần “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

Theo giao ước được ký kết, các Quỹ sẽ tham gia thi đua thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức Quỹ trong sạch, vững mạnh, tập thể cán bộ người lao động đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị cũng cần được chú trọng. Các Quỹ cùng nhau thi đua làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo triển khai chính sách chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế trên địa bàn mỗi tỉnh, đôn đốc thu nộp, giải ngân tiền DVMTR kịp thời, đúng quy định, không để nợ đọng hay tồn đọng tiền DVMTR, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo chính sách được thực hiện thông suốt, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các bên tham gia chính sách và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền.

Một số chỉ tiêu thi đua năm 2018 và hàng năm được đưa ra để các Quỹ cũng phấn đấu như: thu tiền DVMTR đạt hoặc vượt kế hoạch; tạm ứng tiền DVMTR kịp thời, thanh toán đầy đủ tiền DVMTR theo kết quả xác định diện tích rừng cung ứng cho các hộ nhận khoán và chủ rừng trước Tết nguyên đán hàng năm; thực hiện kiểm tra, giám sát đạt 50% trở lên so với tổng số đơn vị cung ứng, sử dụng DVMTR trên địa bàn tỉnh, chỉ tiêu về số lượng các hình thức truyền thông và về tỷ lệ đạt các danh hiệu thi đua cho cán bộ Quỹ.

Ngoài ra, trong khuôn khổ giao ước, một số hoạt động cũng đề cập đến như tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai chính sách theo chuyên đề hay cuộc thi hội thao nhằm gia tăng tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các Quỹ.

Theo quy định của giao ước, năm 2018, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai được phân công làm cụm trưởng và nhiệm vụ này sẽ được luân phiên các Quỹ đảm nhận cho giai đoạn từ 01/4 đến 31/3 năm sau đến năm 2022. Cụm trưởng có trách nhiệm tổng hợp, đánh giá các chỉ tiêu đăng ký thi đua và gửi công khai cho các Quỹ thành viên. Hội nghị tổng kết thi đua sẽ được tổ chức vào cuối mỗi giai đoạn và việc ký kết giao ước thi đua giai đoạn tiếp theo cũng sẽ được thực hiện.Nguồn: BĐH VNFF/Ảnh: Nguyễn Minh Chí