• Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 7
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 3
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 11
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 15
 • Ảnh 20
 • Ảnh 18
 • Ảnh 10
 • Ảnh 9
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Ảnh 13
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Ảnh 2
 • Ảnh 21
 • Ảnh 1
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 19
 • Ảnh 22
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 11
 • Ảnh 5
 • Ảnh 16
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 14
 • Ảnh 12
 • Ảnh 8
 • Ảnh 6
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 17
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 23
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hội thảo Tham vấn hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 và thiết lập công cụ giám sát, đánh giá về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

06/05/2016
Hội thảo Tham vấn hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 và thiết lập công cụ giám sát, đánh giá về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam

Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các Bộ, ngành, các bên liên quan để hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 99/2010/NĐ-CP trước khi trình Chính phủ. 
Đồng thời, hội thảo cũng nhằm thu thập ý kiến để thiết lập, phát triển bộ công cụ giám sát, đánh giá  đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong quá trình thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam.
Dự kiến Hội thảo được tổ chức vào ngày 24/5/2016 tại Hà Nội.

Nguồn: BĐH VNFF