• Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Ảnh 10
 • Ảnh 15
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 6
 • Ảnh 22
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Ảnh 5
 • Ảnh 11
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Ảnh 13
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Ảnh 9
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 1
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 19
 • Ảnh 21
 • Ảnh 3
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 2
 • Ảnh 17
 • Ảnh 20
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Ảnh 14
 • Ảnh 18
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Ảnh 7
 • Ảnh 12
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Ảnh 23
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Ảnh 16
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Ảnh 11
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Ảnh 8
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Dự án đang thực hiện

Báo cáo xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai

11/05/2016
Nghiên cứu này nằm trong dự án IPFES và được thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường (RIFEE) dưới sự giám sát của VNFF. Nghiên cứu này nhằm xác định cơ sở khoa học và tư vấn cho UBND tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng cơ chế chi trả DVMTR cho hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng.
Đây sẽ là cơ sở nghiên cứu quan trọng để UBND tỉnh Lào Cai xem xét và ban hành Quyết định thí điểm.
Nguồn: BĐH VNFF