• Ảnh 9
 • Tuyên truyền viên tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR cho dân bản
 • Ảnh 2
 • Xe máy dùng để đi tuần tra rừng
 • Ảnh 21
 • Chi trả tiền DVMTR tại Gia Lai
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Ảnh 7
 • Hội nghị chi trả DVMTR khu vực Tây nguyên năm 2013
 • Kiểm tra diện tích rừng chi trả DVMTR tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, Đắk Nông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Cắm biển tuyên truyền chi trả DVMTR
 • Hội thảo chính sách chi trả DVMTR tại Đắk Nông
 • Ảnh 11
 • Ảnh 3
 • Tập huấn quản lý tài chính, kế toán Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
 • Ảnh 14
 • Bức tranh giải nhất Cuộc thi vẽ tranh ở Lào Cai
 • Ảnh 12
 • Ảnh 15
 • Ảnh 23
 • Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án thành lập Quỹ REDD+ Việt Nam
 • Xe tuyên truyền lưu động tại Đắk Nông
 • Khóa tập huấn kỹ năng truyền thông
 • Chi trả tiền DVMTR tại Điện Biên
 • Hội nghị triển khai kế hoạch thực thi chính sách chi trả DVMTR năm 2012
 • Ảnh 10
 • Biển tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Lâm Đồng
 • Lễ ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR với Công ty thủy điện Sơn La
 • Ảnh 16
 • Ảnh 8
 • Kiểm tra lưu vực chi trả DVMTR tại Hòa Bình
 • Ảnh 13
 • Hương ước của thôn, bản về công tác bảo vệ, tuần tra rừng và giấy khen thành tích cá nhân, tập thể
 • Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
 • Học viên nhận chứng chỉ khóa tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Bức tranh giải nhất cuộc thi vẽ tranh ở Yên Bái
 • Gắn biển thông tin về rừng được bảo vệ bởi chính sách chi trả DVMTR
 • Tập huấn kỹ năng viết đề xuất dự án, giám sát, đánh giá
 • Ảnh 20
 • Ảnh 6
 • Ảnh 1
 • Ảnh 18
 • Ảnh 11
 • Ảnh 19
 • Ảnh 5
 • Ảnh 22
 • Ảnh 17
 • Chi trả tiền DVMTR tại huyện Mường Tè, Lai Châu
 • Hoạt động VNFF

Đối tác

Dự án đang thực hiện

Dự án Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam (IPFES)

26/08/2015
 
Dự án Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam (IPFES)
(Quyết định phê duyệt số 3540/QĐ-BNN-HTQT ngày 12/8/2014)
1. Mục tiêu tổng thể
Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, nhằm góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng và cải thiện sinh kế cho người dân sống gắn bó với rừng ở Việt Nam.
2. Mục tiêu cụ thể
a. Tiêu chuẩn hóa việc đánh giá kinh tế các dịch vụ môi trường rừng ở cấp tỉnh, bao gồm cả đánh giá giá trị DVMTR trong nuôi trồng thủy sản, hấp thụ và lưu trữ các-bon;
b. Hoàn thiện khung thể chế, chính sách và các quy định, hướng dẫn có liên quan để quản lý và phân phối hiệu quả tiền chi trả DVMTR;
c. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ hoạch định chính sách từ Trung ương đến địa phương về thực thi chính sách chi trả DVMTR, định giá DVMTR và lồng ghép chúng vào lập kế hoạch phát triển kinh tế;
d. Tổng hợp và chia sẻ các bài học kinh nghiệm tốt nhất cho các bên liên quan.
3. Các hoạt động của dự án
a. Tiêu chuẩn hóa đánh giá kinh tế các dịch vụ môi trường rừng ở cấp tỉnh;
b. Thí điểm và thể chế hoá cơ chế định giá, quản lý và phân bổ tiền chi trả DVMTR;
c. Tăng cường năng lực cho cán bộ hoạch định chính sách các cấp từ trung ương tới địa phương để định giá DVMTR và lồng ghép vào lập kế hoạch phát triển kinh tế;
d. Tổng kết, tài liệu hoá và chia sẻ các bài học kinh nghiệm.
4.  Đối tượng thụ hưởng
- Các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán bảo vệ rừng được hưởng lợi thông qua các hoạt động quản lý bảo vệ rừng như: Thu nhập ổn định từ tiền DVMTR; tạo công ăn việc làm ổn định; tạo lòng tin cho người dân về chính sách của Nhà nước;
- Đội ngũ cán bộ của Cơ quan Nhà nước từ Trung ương tới địa phương được nâng cao năng lực thực thi chính sách của Nhà nước; 
- Những người làm công tác nghiên cứu, học tập, ứng dụng thực tiễn về lâm nghiệp, người dân và cộng đồng địa phương được nâng cao kiến thức, hiểu biết về chính sách.
Thời gian thực hiện: từ tháng 09 năm 2014 đến tháng 08 năm 2016.
Địa bàn thực hiện dự án bao gồm: Hà Nội (Quỹ VNFF, Bộ NN&PTNT), các tỉnh thí điểm (Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Kon Tum) ngoài ra địa phương khác được lựa chọn bổ sung (như Bến Tre, Cà Mau)
Nguồn vốn:  Quỹ giảm nghèo Nhật bản (JFPR) ủy thác thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB):  1,5 triệu USD; vốn đối ứng chính phủ Việt Nam: 150.000 USD.
Đơn vị Tư vấn:  Nippon Koei, Nhật Bản
Liên hệ
Ban Quản lý Dự án “Tăng cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam”.
Địa chỉ: Tầng 2 Nhà B1, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại:  04 6683 7574